flexword

translators & consultants

خدمات اللغات للصناعة والاقتصاد

نعرفكم بـ flexword
للمترجمين: قم بالتسجيل الان!
مهمات الترجمة قيد التنفيذ
  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Others
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Others

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 485 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   485 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 485 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   485 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Construction materials
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Construction materials

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Others
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Others

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Cosmetics
  • Hungarian English
  • 21.Jun 5475 words
  • Cosmetics

   Hungarian English

   21.Jun.2019 09:06:00

   5475 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Biotechnology
  • German English
  • 20.Jun 351 words
  • Biotechnology

   German English

   20.Jun.2019 12:06:00

   351 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Healthcare
  • Hungarian English
  • 21.Jun 5475 words
  • Healthcare

   Hungarian English

   21.Jun.2019 09:06:00

   5475 words

  • Construction materials
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Construction materials

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Mining & metals
  • German English
  • 21.Jun 446 words
  • Mining & metals

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   446 words

  • Medical tools
  • French English
  • 20.Jun 10 lines
  • Medical tools

   French English

   20.Jun.2019 15:06:00

   10 lines

  • Electrotechnics
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Electrotechnics

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Construction materials
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Construction materials

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Biotechnology
  • German English
  • 20.Jun 351 words
  • Biotechnology

   German English

   20.Jun.2019 12:06:00

   351 words

  • Cosmetics
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Cosmetics

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Electrotechnics
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Electrotechnics

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 18:06:00

   119 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 485 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   485 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 20.Jun 1443 words
  • Legal services

   Finnish English

   20.Jun.2019 12:06:00

   1443 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Cosmetics
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Cosmetics

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Construction materials
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Construction materials

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 485 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   485 words

  • Biotechnology
  • German English
  • 20.Jun 351 words
  • Biotechnology

   German English

   20.Jun.2019 12:06:00

   351 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Electrotechnics
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Electrotechnics

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Others
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Others

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Healthcare
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Healthcare

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Cosmetics
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Cosmetics

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Healthcare
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Healthcare

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Building industry
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Building industry

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Legal services
  • Danish English
  • 20.Jun 1309 words
  • Legal services

   Danish English

   20.Jun.2019 15:06:00

   1309 words

  • Mining & metals
  • Italian German
  • 21.Jun 821 words
  • Mining & metals

   Italian German

   21.Jun.2019 10:06:00

   821 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

المقاييس في إدارة الترجمة

اسمحوا لنا أن نعرفكم بصفتنا شركاء لكم على المعنى الفعلي لتقديم خدمات موجهة لخدمة العميل.

عندما تكون المهمة صعبة ومعقدة، فعندئد يتجلى أي الشركات هي القادرة على الإيفاء بما تعد به.

®flexword تفي بوعودها، فهي على الدوام قوية في أداءها الرفيع ومتميزة بكفاءاتها ومرنة بتعاملها الراقي.

وهذا مايجعلنا نرتقي إلى مكانة الريادة في عداد شركات الخدمات اللغوية بالجودة الرفيعة.

نحن نوفر حلولاً كفء وفعالة حتى لأكثر المشاريع تعقيداً وأكثر المهام صعوبة.